Skip to main content עבור לחיפוש

מאמרים בקטגוריה ניפוץ מיתוסים

עבירות תנועה - עורך דין לתעבורה

מה ההבדל בין שכרות אלכוהול לשכרות סמים?

עופר חורש עונה: בעבירת נהיגה בשכרות אלכוהול, קיים מקסימום מותר בחוק כלומר: מותר לשתות ולנהוג אך אסור שכמות האלכוהול בגוף תעלה על המידות שמונה החוק- בבדיקת דם מותר עד 50 מ"ג (מיליגרם) בדם. ובבדיקת נשיפה 290 מיקרוגרם בליטר אויר נשוף.

בשכרות סמים – אסור בתכלית האיסור כי יהא סם בגוף האדם בכל כמות שהיא! 

קרא עוד
עבירות תנועה - עורך דין לתעבורה

לא לקחתי דואר רשום שנשלח אליי ממשטרת ישראל וקיבלתי פס"ד בהעדר, אבל בכלל לא ידעתי על מועד הדיון

עופר חורש עונה: חלה חובה אזרחית על אזרחי מדינת ישראל לאסוף דואר רשום ועל פי חובה זו נוהגים בתי המשפט בישראל. אדם שלא הלך לאסוף דואר רשום שנשלח אליו ובעקבות זאת לא ידע אודות מועד הדיון ועל כן לא התייצב בביהמ"ש ונשפט בהעדרו, אין לו להלין אלא על עצמו. 

קרא עוד
עבירות תנועה - עורך דין לתעבורה

חבר שלי נתפס נוהג בשכרות 900 מיקרוגרם וקיבל פסילה למשך חצי שנה. אני לעומת זאת נתפסתי על 300 מיקרוגרם, למה קיבלתי יותר חודשי פסילה ממנו?

עופר חורש עונה: כל תיק נבחן לגופו, מצב דברים לפיו נאשמים נגזר דינם לעונש שהינו מקל, הנו מצב דברים לפיו המשטרה התפשרה בתיק לעניין ענישתו של אותו נאשם בשל חולשה ראייתית, למה הכוונה? הכוונה היא- כאשר השוטרים שהיו בשטח וביצעו את האכיפה באותו מקרה, עבדו שלא ע"פ הנהלים, לכן יכול להיווצר מצב לפיו אדם שנתפס בעבירה חמורה ידון לעונש מקל ואילו אדם שנתפס בעבירה חמורה פחות מחברו ידון לעונש מכביד כיוון שבעניינו השוטרים עשו מלאכתם נאמנה.    

קרא עוד
עבירות תנועה - עורך דין לתעבורה

נסעתי על השוליים ומשטרה עצרה אותי

עופר חורש עונה: השוליים אינם מהווים נתיב נסיעה, שוליים המסומנים בצדי הכביש נועדו לצורכי בטיחות בלבד!! אדם הנוסע על השוליים והנוהג בהם כבנתיב נסיעה, מבצע עבירה שלצדה 6 נקודות, המצב היחידי בו מותר לרכב להימצא בשוליים היא בעת תקלה או לחילופין כאשר ניידת משטרה הורתה לעשות כן.

קרא עוד
עבירות תנועה - עורך דין לתעבורה

נשפטתי ונפסלתי מלנהוג ב-2 תיקים שונים למשך מעל לשנה במצטבר, משרד הרישוי לא מוכן להחזיר לי את רשיוני

עופר חורש עונה: משרד הרישוי מחויב להחזיר לאדם את רישיונו ללא מבחן תאורטי ומעשי כאשר גזר הדין לגופו מנה פסילה של מתחת לשנה, לדוגמא: אדם נדון בתיק אחד לפסילה בת עשרה חודשים (קרי: פחות משנה) ובתיק השני לארבעה חודשים (קרי: פחות משנה) נכונה היא העובדה כי בסה"כ נדון למעל לשנה אך החוק מורה על כל גזר דין לגופו.

קרא עוד
לייעוץ מקצועי