עופר חורש עונה: הרכב מאחור שפגע הוא האשם כיוון שמחויב לשמור על מרחק זמן תגובה בו יוכל להגיב ללא גרם תאונה לכל אירוע בלתי צפוי, אפילו בלימת פתע.