עופר חורש עונה: אם נהג חדש מורשע בעבירת מהירות, אף הקלה ביותר, בזמן תקופת הגדרתו כנהג חדש אזי ע"פ החוק הוא יהיה נהג חדש שנתיים נוספות.