בניגוד למקרה שלפנינו וברוב המקרים , כאשר נהג נדרש להיבדק בדיקת אלכוהול ע"י שוטר, לא עומדת בפניו הבחירה.

חובה עליו להיבדק.

 נהג שלא נותן את הסכמתו או מכשיל את הבדיקה בכוונה, יואשם בהגיעו לבית המשפט בנהיגה בשכרות, עבירה אשר העונש בגינה הוא פסילת רישיון נהיגה למינימום של שנתיים.

במקרה שלפנינו הוגש כנגד הנאשם שהגיע למשרדי כתב אישום על נהיגה בשכרות מחמת הימנעותו ממתן בדיקת נשיפה מספקת (לטענת השוטר) .

במהלך המשפט בבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה הביא עו"ד חורש לידיעת כבוד השופטת מגי כהן את העובדה כי הנאשם סובל ממחלת קצרת (אסטמה), וכי כל ניסיונותיו הכושלים לנשוף למכשיר הינשוף בצורה מספקת נבעו מהעובדה שהוא סובל ממחלת זו.

במקרה זה התביעה ניסתה לתקוף גם מחזיתות נוספות:

 1. היא קבעה כי הנאשם כשל בבדיקת המאפיינים

2. ובנוסף טענה כי נמצא ברכבו בקבוק של משקה אלכוהולי מסוג "פינלנדיה".

בהכרעת בית המשפט  התייחסה השופטת לכלל האשמות:

לעניין בדיקת המאפיינים קבע בית המשפט כי הנאשם צלח 4 פעמים בבדיקת "הבאת האצבע אל האף", וכי העובדה שהנאשם התבלבל רק בניסיון ה-5 אינה מהווה כישלון בבדיקת המאפיינים.

לעניין המצאות בקבוק המשקה ברכבו , בעדותו טען הנאשם כי הבקבוק היה שייך לנוסעים שהיו עימו ברכב הם אלו ששתו, והוא למעשה היה הנהג התורן.

מאחר שהתביעה(מדינת ישראל)  כשלה  לזמן ולחקור את הנוסעים ברכב בכדי להפריך את טענת הנאשם, התקבלה לבסוף גרסת הנאשם .

לעניין הסירוב קבע בית המשפט כי הנאשם לא סירב אלא לא צלח לבצע את בדיקת הנשיפה בגלל מגבלתו הרפואית, שופט התעבורה אף הוסיף  בהתבסס על פסק הדין ע"פ 10284/07 רועי קדוש נ' מדינת ישראל- כי ניתן להרשיע אדם אף ללא ממצע מדעי (בדיקת הינשוף) אך בכדי להרשיע נהג וזאת רק על ידי בסיס של בדיקת המאפיינים על התביעה להישען על ראיות המוכיחות את השכרות מעל כל ספק סביר.

בית המשפט קבע כי התובעת לא ביצעה את המוטל עליה ולא הצליחה בהבאת הראיות המוכיחות מעל לכל ספק סביר כי הנהג נהג בשכרות.

 בנסיבות אלו הצליח עו"ד חורש להביא לזיכויו המוחלט של הנאשם.

  • זיכוי מנהיגה בזמן שלילה, למרות שהנהג ידע שהוא נוהג בשלילה

במקרה שלפנינו הוגשו כמה כתבי אישום בגין נהיגה בזמן פסילה בשל צבירת נקודות, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף ושימוש ברכב ללא פוליסת ביטוח.

המחלוקת בין הצדדים נסבה סביב שאלת תוקף הפסילה שהוטלה ע"י משרד הרישוי. לטענת המדינה, משרד הרישוי עמד בחובתו להודיע לנאשם על הפסילה כאשר שלח הודעה על כך בדואר רשום בצירוף הודעה על זכאות לשימוע.

 התובעת (משטרת ישראל\המדינה ) טענה כי עפ"י הנוהל במשרד הרישוי, במידה והנהג "שותק" ואינו מנצל את זכות השימוע, נכנסת הפסילה לתוקף באופן אוטומטי, אלה אם כן מצליח הנהג להוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו.

עוד טענה הסנגוריה , כי הנהג ידע שהוא נוהג בשלילה ולמעשה התעלם, שכן שוטר יידע אותו בדבר הפסילה עוד לפני שנתפס אולם הוא לא הפקיד את רשיונו ולא הסדיר את העניין.

מנגד טען הנהג, כי בהודעה על הפסילה, לא מתקיימת חזקת המסירה וכי אמנם הודיע לו שוטר על דבר הפסילה, אולם באותו מעמד לא נאמר לו דבר על זכותו להליך שימוע ועל כן להודעה אין תוקף.

סגן הנשיא, השופט דוד לנדסמן הרשיע את הנהג בגין נהיגה ללא רישיון נהיגה ופוליסת ביטוח תקפים, אך זיכה אותו מהאישומים בגין נהיגה בזמן פסילה.

בקביעת השופט נאמר, כי תוכן הודעת הפסילה שנשלחה בדואר רשום וחזרה בציון "לא נדרש", לא הגיע לידיעת הנהג, וכי טרם פגיעה מהותית בחופש התנועה של אדם, יש לוודא ידיעה של ממש באשר לפסילה ואף לאפשר לו שימוע.

בנוסף ציין השופט, כי הנוהל הקיים במשרד הרישוי, לפיו הפסילה נכנסת לתוקף באופן אוטומטי 45 יום לאחר משלוח ההודעה אינו תואם את רוח החוק במדינת ישראל.

לאור זאת קבע השופט, כי נוכח העובדה שהודעת הדואר לא נדרשה, הנהג לא היה מודע לזכות השימוע העומדת לזכותו, והדבר גם לא נאמר לו ע"י השוטר שהודיע לו על שלילת רישיון, לאור כל האמור לעי"ל אין להתייחס אל הנאשם כאל מי שקיבל הודעה מלאה בדבר הפסילה ויודע לגבי אפשרותו לדרוש שימוע.

 לכן שלילת רישיון נהיגה במקרה זה אינה חוקית.

למרות שחומר הראיות מצביע על התנהלות בלתי תקינה וחוסר תום לב מצד הנאשם, אשר היה מודע לכך שפג תוקפו של רשיון הנהיגה ובאירוע השני אף הודה שדבר הפסילה נמסר לו,

 למרות כל זאת אין להתעלם מכך שקיים ספק בדבר היסוד הנפשי של הנאשם, דהיינו – רכיב היידוע בעבירה של נהיגה בזמן פסילה וספק זה בא לטובת הנאשם."