עופר חורש עונה: יחידת הבוחנים לא יכולה לצאת לכל תאונה לכן גם באירועים שבהם לא היה שוטר בשטח אבל נגבו הודעות ונמצאה אחריות לתאונה ניתן כי יוגש כתב אישום.