עופר חורש עונה: כל תיק נבחן לגופו, מצב דברים לפיו נאשמים נגזר דינם לעונש שהינו מקל, הנו מצב דברים לפיו המשטרה התפשרה בתיק לעניין ענישתו של אותו נאשם בשל חולשה ראייתית, למה הכוונה? הכוונה היא- כאשר השוטרים שהיו בשטח וביצעו את האכיפה באותו מקרה, עבדו שלא ע"פ הנהלים, לכן יכול להיווצר מצב לפיו אדם שנתפס בעבירה חמורה ידון לעונש מקל ואילו אדם שנתפס בעבירה חמורה פחות מחברו ידון לעונש מכביד כיוון שבעניינו השוטרים עשו מלאכתם נאמנה.