עופר חורש עונה: בחוקי התעבורה קיימת חזקת בעלים. כאשר רכב רשום בבעלותו של אדם, חובתו של בעל הרכב היא בהיקף של 100%.  יוכל אדם שרכב רשום על שמו "להתנקות" מעבירה אך ורק אם יביא את אותו אחר שהחזיק ברכב בזמן ביצוע העבירה וזאת בתוך תקופת הזמן שמתיר החוק.

עופר חורש מוסיף: לכל אותם בעלי חברות שרשומים על שמם מס' כלי רכב, אני ממליץ לערוך רישום מסודר של יומן רכב לכל רכב ורכב ולשמור יומנים אלו לאורך תקופת מה, בכדי שתמיד יוכל הבעלים הרשום לדעת מיהו אותו נהג שהחזיק ברכב בעת ביצוע העבירה.