עופר חורש עונה: חלה חובה אזרחית על אזרחי מדינת ישראל לאסוף דואר רשום ועל פי חובה זו נוהגים בתי המשפט בישראל. אדם שלא הלך לאסוף דואר רשום שנשלח אליו ובעקבות זאת לא ידע אודות מועד הדיון ועל כן לא התייצב בביהמ"ש ונשפט בהעדרו, אין לו להלין אלא על עצמו.