עופר חורש עונה: החובה המוטלת היא על האזרח לחדש את רישיון הרכב והנהיגה במועד. גם אם המדינה לא שלחה לכתובתו חידוש רישיון זו אינה סיבה לאי חידוש במועד. בכל משרד רישוי, בכל עיר בארץ, ניתן לקבל שוברים לחידוש הרישיונות