עופר חורש עונה: השוליים אינם מהווים נתיב נסיעה, שוליים המסומנים בצדי הכביש נועדו לצורכי בטיחות בלבד!! אדם הנוסע על השוליים והנוהג בהם כבנתיב נסיעה, מבצע עבירה שלצדה 6 נקודות, המצב היחידי בו מותר לרכב להימצא בשוליים היא בעת תקלה או לחילופין כאשר ניידת משטרה הורתה לעשות כן.