עופר חורש עונה: ע"פ הסמכויות הקיימות למשרד הרישוי וע"פ החוק, אדם שניתן בעניינו גזר דין במסגרתו נפסל למשך שנה מעל לשנה, מחוייב לבצע מבחן תאורטי ומעשי חדש.