עופר חורש עונה: משרד הרישוי מחויב להחזיר לאדם את רישיונו ללא מבחן תאורטי ומעשי כאשר גזר הדין לגופו מנה פסילה של מתחת לשנה, לדוגמא: אדם נדון בתיק אחד לפסילה בת עשרה חודשים (קרי: פחות משנה) ובתיק השני לארבעה חודשים (קרי: פחות משנה) נכונה היא העובדה כי בסה"כ נדון למעל לשנה אך החוק מורה על כל גזר דין לגופו.