תקנה 144 לתקנות התעבורה קובעת כיצד על נהג המעורב בתאונת דרכים עם נפגעים לפעול:

1. יש להעמיד את הרכב הפוגע ולא להזיזו אלא אם כן הדבר נדרש לצורך פינוי נפגעים או כאשר שוטר מורה אחרת.

2. על הנהג להגיש סיוע עזרה ראשונה לנפגע להזעיק את כוחות ההצלה המקצועיים קרי, ניידת מגן דוד אדום, מכבי אש, משטרה וכו'.. ולהמתין להגעתם, במידה ולא ניתן לפנות את הנפגע באמבולנס יש לפנותו באמצעות רכב מתאים אחר.

3. על הנהג למסור לנהג שנפגע ו/או לשוטר ו/או לנהג מעורב אחר ו/או לכל אדם אשר היה בקרבת הנפגע את פרטיו האישיים, הכוללים: שם, כתובת, מספר רישיון נהיגה, מספר רישוי של הרכב, שם בעל הרכב וכתובתו, ולהציג בהתאם לדרישה רישיון נהיגה, תעודת זהות, רשיון רכב ותעודת ביטוח.

4. על הנהג הפוגע להודיע לתחנת המשטרה הקרובה על התרחשות התאונה במהירות האפשרית ולמסור את פרטיו המלאים ובאם יודעים לו גם את פרטי הנפגע.

בעת התרחשות תאונת דרכים בה נגרמת פגיעה קלה (שאין בה חבלה של ממש) קיימת חובת פסילת לתקופה של שלושה חודשים לפחות!! אם הנהג מורשע בעבירה המצויה בתוספת השנייה לפקודת התעבורה (לדוגמא: כאשר תאונת הדרכים נגרמת כתוצאה מנהיגה בקלות ראש או מאי ציות לתמרור עצור וכו'.. כמפורט בתוספת השנייה).

עו"ד עופר חורש ייצג נהג אשר הואשם בכך שנהג בקלות ראש ולא נתן תשומת לב מספקת לדרך ובכך גרם לתאונת דרכים בה נחבל אדם, בנוסף הואשם כי עזב את מקום האירוע מבלי שמסר פרטיו האישיים לנהג המעורב או לאדם אחר.

ע"פ האמור לעיל, צפוי הנהג לעונש פסילה מינימלית של 3 חודשים באם לא תחליט שופטת התעבורה להחמיר עם עונשו. אך בעת בחינת הראיות וחומר החקירה בתיק ע"י עורך דין עופר חורש נתגלו כשלים ראייתים רבים, אותם הציג בפני התביעה, לאור האמור הוחלט על הסדר טיעון לפיו ייפסל הנהג מלנהוג לתקופה של 21 ימים בלבד!! כמו כן, נגזר על הנהג לשלם קנס ופסילה על תנאי של 3 חודשים למשך 3 שנים.