חשיבות דברי הנהג בזמן שנעצר ע"י שוטר וכאשר נרשם הדו"ח, משמעותית ביותר.

זאת משום שכאשר בית המשפט בא לבחון את חומר הראיות הוא מסתמך לרוב ובעיקר על דו"ח ועדויות השוטר\ת במקום.

לכן חשוב מאוד לבדוק מה כתב השוטר בדו"ח (לגבי התגובה שלכם כשנעצרתם) ורק לאחר מכן לחתום.

 למשל מקרה שהגיע למשרדי כאשר נרשם בתגובת הנהג: "אתה צודק" כלומר הנהג הצדיק את פסיקת השוטר במקום  .

 

כאשר נתפס נהג הטויוטה ללא חגורת בטיחות (ככתוב בדוח), הודה בפני השוטר כי "הינו צודק", בשלב ההוכחות במשפטו זומן להעיד השוטר אשר "תפס" את הנהג ולאחר חקירה צולבת ע"י עו"ד עופר חורש הבין בית המשפט כי למרות הודאתו של הנאשם (כזכור: "אתה צודק") ישנם חורים רבים בדוח שנירשם ע"י השוטר.

 לאחר חקירת השוטר נותר ספק סביר לדעת  בית המשפט לגבי אמינות גרסת השוטר

 בנסיבות האלו התעורר ספק אם יכול השוטר להבחין באופן העולה על כל ספק סביר שהתבצעה  עבירה,

נוכח האמור הנאשם זוכה מחמת הספק למרות שלכאורה הודה באשמתו.