כנגד נהג הוגש כתב אישום בגין סטייה מנתיב וגרימת הפרעה לתנועה.

השוטרת אשר רשמה את הדו"ח הגיעה לביהמ"ש למתן עדות.

כנהוג במשפטי התעבורה, השוטרת לא הייתה צריכה לזכור את המקרה אלא להעיד אך ורק מהדברים שכתבה בדו"ח.

הנאשם טען, כי העבירה בוצעה באשמתה של השוטרת, לטענתו החלה השוטרת להחליף עמו דברים תוך כדי נסיעה ובעקבות חילופי הדברים סטה רכבו ימינה וגרם להפרעה בתנועה.

את הנאשם ייצג עו"ד עופר חורש, עו"ד חורש חקר את השוטרת במהלך המשפט, זו האחרונה אישרה בפניו כי היא אינה זוכרת את נסיבות המקרה אלא מעידה על בסיס הדברים שרשמה בדו"ח ומאחר ובדו"ח לא התייחסה השוטרת לטענת הנאשם, הרי שלא יכולה הייתה במהלך המשפט להתייחס לטענות הנאשם שהרי העידה כי אינה זוכרת את נסיבות המקרה.

לאור האמור שופט ביהמ"ש לתעבורה בת"א שלמה איזקסון זיכה את הנאשם.