הנאשם הועמד לדין על כך שנהג במהירות מופרזת בדרך עירונית במהירות של 85 קמ"ש כאשר המהירות המותרת היא 50 קמ"ש, הנהג נלכד במכשיר הממא"ל (מד מהירות אלקטרוני לרכב) ורכבו צולם ע"י המכשיר, כאשר ביקש מפעיל המכשיר מהנהג לעצור, הייתה תשובתו של הנהג כפי שנרשמה בדו"ח: "תעשה לי טובה, תתחשב בי.." טענת הסניגור המלומד עו"ד עופר חורש, הייתה כי עדי התביעה העידו בבית המשפט כי אינם זוכרים את האירוע מעבר למה שנכתב בדו"ח שערכו, עליו הם מסתמכים, ובדו"ח לא נכתב דבר לעניין אופן הצבת המכשיר, לכן קיים ספק שהצבת המכשיר נעשתה כדין וספק זה צריך לפעול לטובת הנאשם. בבואו להכריע קבע שופט התעבורה בת"א כך: " אני משוכנע אינטואיטיבית כי הנאשם ביצע את העבירה המיוחסת לו, מתגובת הנאשם מתבקשות שתי מסקנות כי הנאשם ורכבו נכחו במקום, וכי הנאשם חש תחושת אשם והוא מבקש כי יתחשבו בו. מסקנות אלו מלמדות שלא חלה כל טעות בזיהוי. עם זאת, לא די בתחושה אינטואיטיבית של השופט, כדי להתגבר על פגם מהותי שנפל בראיות התביעה, הפגם המתייחס לעניין הצבת מכשיר מד המהירות… במשפטי תעבורה עדות השוטר, מתבססת כל כולה על הדו"ח, שנערך בזמן אמת ועל הרשום בו. מה שלא נרשם בדו"ח, לכאורה, גם לא משקף את שארע במציאות. לפיכך לא ניתן להשלים בדרך כלל, ואקום במבנה ראיות התביעה, ע"י מתן עדות "מתקנת" בבית המשפט… אשר על כן, בשל הספק הנ"ל לעניין אופן הצבת המכשיר, אני מחליט לזכות את הנאשם".