המאשימה מדינת ישראל בבית משפט השלום

בפני כבוד השופט לוי ירון

עו"ד הדין המייצגת את התביעה (המדינה ) , עו"ד לתעבורה מרקמן

עו"ד הדין המייצג את הנתבעת "זמיר" עופר חורש

 

העובדות:

א.     ביום 7.11.95 הורשע הנאשם שלא בפניו בעבירה של אי ציות לרמזור אדום ברמזור,ונדון בין היתר ל 3 חדשי פסילת רישיון.

ב.        ב 18.4.96 הודיע השוטר אהרון סופר ממשטרת רחובות לנאשם שהוא נפסל מהחזקת רישיון נהיגה במסגרת פסק הדין. הנאשם כנראה לא הפקיד את רשיונו כנדרש בחוק.

ג.        ביום 7.9.96 במוך לשעה 21:20 בכביש רחובות בילו, נהג הנאשם ברכב פרטי מספר רישוי ******

ד.        בו ביום בשעה 23:00 הודיע השוטר שמעון גואטה לנאשם שוב כי נפסל מהחזיק ברשיון נהיגה מכוח פסק הדין הראשון.

ה.        ביום 29.10.96 סמוך לשעה 20:00 נהג הנאשם ברכב פרטי מספר רישוי ******* ברחוב שדירות משה דיין בראשון לציון .

ו.         ביום 30.1.97 ביטל בית המשפט כבוד השופט שרצקי את פסק הדין בקבעו : "אין אישור מסירה מבטל פסה"ד".

 

האישום

על יסוד העובדות המתוארות הוגשו נגד הנאשם 2 כתבי אישום המתבררים בפניו בגין האירוע מיום 7.9.96 , ובתיק מספר **** בגין האירוע מיום 29.10.96 בגין עבירות של נהיגה בזמן פסילה וכן נהיגה בהיעדר פוליסת ביטוח תקפה .

העובדות המתוארות לעי"ל אינן שנויות במחלוקת בין הצדדים לפיכך בשני התיקים שנסיבותיהם זהות , לא הובאו ראיות והצדדים הגישו סיכומי טענותיהם בכתב לעניין השאלה המשפטית הדרושה הכרעה .

הכרעת הדין מתייחסת לשני התיקים גם יחד.

 

המחלוקת

 

טענתו היחידה של ב"כ המלומד של הנאשם עו"ד עופר חורש , היא כי פסק הדין (שבמסגרתו נידון הנאשם לפסילה ) , ניתן בחוסר סמכות והוא בטל מעיקרו .

לטענת הסנגור מאחר שהנאשם לא זומן כדין לא קנה בית המשפט סמכות לדונו, ולפיכך פסק הדין ניתן בחוסר סמכות ופסילת רשיונו למעשה אינה תקפה.

לטענת בא כוח התביעה מר מרקמן , פסק הדין ניתן ע"י בית משפט מוסמך , וכל עוד לא בוטל עמד בתוקפו.

 

דיון

השאלה המתעוררת היא האם שפיטת הנאשם שלא קיבל הזמנה למשפטו מובילה להחלטה נפסדת הניתנת לביטול או להחלטה בטלה (void ).

ובמילים אחרות מה אופיו ומה מהות הפגם של שפיטת נאשם שלא הוזמן לדין?

נקודת המוצא לתקנות סדר הדין הפלילי הקובעות נוהל מקל להמצאת הזמנות לדין, לגבי עבירות במפורטות בסעיף א239 לחוק סדר הדין הפלילי, וביניהן עבירה א22 בניגוד לתקנות התעבורה שבגינה נפסל רשיון הנאשם

אף לפי הנוהל המקל בקבוע בתקנות די בהוכחה כי נשלחה לנאשם הזמנה לדין בדואר רשום וכי חלפו 15 ימי משלוח, בכדי להקים חזקה כי הנאשם קיבל הזמנה כדין, ואין אפילו צורך בקיומו של אישור מסירה חתום.

במקרה זה אין מחלוקת שהנאשם לא קיבל הזמנה לדין, ואף לא הוצג בפני בית המשפט לתעבורה אישור מסירה שנשלחה לנאשם הזמנה.

הפגם בעינייננו כפי שטען בא כוח התביעה, אינו קשור בהעדר סמכות פונקצונלית של בית המשפט.

בית המשפט שגזר את הדין היה מוסמך לפסוק ולשפוט את הנאשם בעבירה בגינה נשפט, אך החוק קובע תנאים מסוימים הדרושים להפעלת הסמכות, כלומר הפגם העומד לדיון הוא אופן השימוש בסמכות זו.

על פי הפירוש הנכון של דיני ההמצאה הקבועים בתקנות אין לשפוט נאשם אף בעבירות תעבורה קלות יחסית מבלי שהוזמן לדיון, או מבלי שהונחה בפני בית המשפט תשתית ראייתית המקימה חזקה שהנאשם קיבל הזמנה למשפטו כדין.

מטרת הדרישה לאפשר לנאשם להתגונן גם אם מדובר בעבירה קלה יחסית.

על רקע הנתונים נשאלת השאלה מה תוצאת שפיטת הנאשם מבלי שהוזמן לדין כדין?

להשקפתי תוצאת הזמנת הנאשם מבלי שהוזמן לדיון כדין היא חד משמעית, פסק הדין בטל ומבוטל (void)

תוצאה זו משקפת את החשיבות הראויה במשפט הישראלי , לשמירה קפדנית על אחת מזכויות היסוד הבסיסית של כל נאשם

לא יעלה על הדעת שאדם יורשע בדין בחדרי חדרים מבלי שכלל הוזמן לדין.

 

לאור האמור לעי"ל מסקנתי היא שפסק הדין שמכוחו נפסל הנאשם מהחזיק ברשיון נהיגה בטל ומבוטל .שכן הוא ניתן תוך הפרת כללי ההמצאה הקבועים בתקנות א44 44ג .

 

מאחר שפסילת הרישיון לא היתה בתוקפה הרי שלא נתקיים יסוד הכרחי להרשעת הנאשם בעבירות המיוחסות לו.

 

לסיכומו של דבר הנאשם מזוכה בזאת מהעבירה של נהיגה בזמן פסילה בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה , ומהעבירה של נהיגה בהעדר פוליסת ביטוח תקפה המיוחסות לו בכתב האישום.

זכות העירעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.