בכפוף להוראות ס' 10 לפקודת התעבורה חל איסור לנהוג ברכב מנועי בלי רישיון נהיגה מתאים לסוג הרכב וכמו כן, בעל הרכב לא ירשה לאדם אחר לנהוג ברכבו ללא רישיון נהיגה כאמור.

יש להבחין בין אדם שנתפס נוהג כשמעולם לא הוציא רישיון נהיגה לבין נהג אשר תוקף רישיונו פקע- במקרה הראשון מדובר בעבירה חמורה יותר ("בלתי מורשה") העובדה כי הנהג מעולם לא למד ו/או לא עבר את מבחני ההסמכה הדרושים על מנת לנהוג ברכב ולכן הוא נחשב לנהג ברף סיכון גבוה ולפי החוק ישנה חובת פסילה של 3 חודשים לפחות,  וכן, בהתאם לנסיבות צפוי הנהג אף לקבל עונש של מאסר בפועל לתקופה מקסימלית של שנתיים!במקרה השני-  מדובר בעבירת מחדל, מכיוון שעל נהג חלה החובה לחדש את רישיון הנהיגה שלו אולם נמנע מלעשות כן, במקרה זה חומרת העבירה פחותה יותר ולא חלה חובת פסילת המינימום. נהג אשר תוקף רישיון הנהיגה שברשותו פג למעלה משישה חודשים- יזומן לדין. ( נהג אשר פג תוקף רישיון הנהיגה שלו לתקופה של עד שישה חודשים יקבל דו"ח לתשלום קנס ע"ס 250 ש"ח ו-8 נקודות).

כאשר מגיע שופט בבית המשפט לתעבורה, לגזור את עונשו של הנהג שנוהג למעלה משישה חודשים כאשר אין בידו רישיון נהיגה בתוקף, יילקחו בחשבון הרשעותיו הקודמות של הנהג, עברו התעבורתי וכמו כן נסיבותיו האישיות, בית המשפט יחמיר עם עונשו של הנהג ככל שמשך פקיעת הרישיון רב יותר.

עו"ד עופר חורש ייצג נאשם אשר נהג כאשר רישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף משנת 1976 (למעלה מ-35 שנה) מכיוון שמדובר בתקופת זמן ממושכת עתרה התביעה לעונש מרתיע של פסילה ארוכה בפועל וכמו כן פסילה על תנאי ותשלום קנס.  עו"ד עופר חורש שכנע בטיעוניו את שופט בית המשפט לתעבורה בתל אביב, כי הנהג הבין את חומרת המעשה, לקח אחריות והבטיח וכי מעשיו לא ישנו בעתיד. ולכן גזר השופט על הנהג עונש של תשלום קנס ע"ס 750 ש"ח וכן פסילה על תנאי של שלושה חודשים למשך שנתיים שלא לבצע עבירה דומה.