מדובר בנאשם אשר נתפס נוהג בכביש חיפה ת"א במהירות של 196 קמ"ש (לאחר הפחתה 201 קמ"ש).

בפרשת התביעה העידו בבית המשפט השוטר אשר ניהל המרדף אחר הנאשם וכן השוטר אשר הפעיל את המכשיר מסוג Bee iii il (דבורה).

לשאלות סנגורו של הנאשם, עו"ד עופר חורש, התברר כי העד אשר הפעיל את המכשיר כלל לא זכר את הוראות ההפעלה וכן השוטר אשר היה בסמוך לניידת כתב במזכר כי לא ראה דבר.

לאור הממצאים שלעיל, הסכימה התביעה לתקן את כתב האישום כך שתוקנה מהירות הנסיעה ל- 149 קמ"ש והוסכם כי על הנאשם יושתו העונשים הבאים: פסילה ל- 3 חודשים בלבד בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית, בפועל ירצה הנאשם 60 ימי פסילה בלבד. על הנאשם הוטל קנס וכן פסילה על תנאי (פס"ד).

יש לציין כי בטרם החל המשפט עמדת התביעה בנוגע לעונש היתה מאסר בפועל וכן פסילת הרישיון לשנים רבות.