הליך: ת"פ 000731/00

ערכאה: בית משפט השלום בקרית גת

שופטים: כב' סגנית הנשיא רחל ברקאי

צדדים: מדינת ישראל (עו"ד מירי ויינשטיין המאשימה) – נגד – "ג ו" ( מיוצג עי עו"ד מקלר חיים)

תאריך: 3.01.01

בית משפט השלום בקרית גת עונה על השאלות הבאות :

1. עבירת שוחד לשוטר אשר עצר את הנאשם כשהוא נוהג ללא רישיון ותחת השפעת שיכרות.

הכרעת דין

1. כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו כי ביום 25.12.99 בשעה 02:05 או בסמוך לכך, נהג ברכב פרטי מסוג פורד סיארה שמספרו 6392187 ברחובות מספר בקרית גת, מבלי שיש ברשותו רשיון נהיגה, כשהוא שיכור.

נהיגתו של הנאשם, אשר סיכנה את הנוסעים בדרך, עוררה את חשדם של שוטרי הסיור אשר דלקו אחריו ועצרו אותו לצד הדרך.

לטענת התביעה לכשניגש אליו אחד השוטרים ודרש ממנו להציג רישיונות רכב ותעודות זיהו, הציע לו הנאשם שוחד, כשהוא מכניס לכיס השוטר שטר של 200 ₪, וזאת מתוך כוונה ומטרה שהשוטר לא ירשום נגדו דו"ח על עבירות תנועה.

עוד טוענת התביעה, כי גם כאשר ניגש אליו השוטר השני, הוציא הנאשם שטר נוסף של 200 ₪ ונתנו לשוטר כתשלום שוחד, במטרה שלא יוגש נגדו דו"ח על עבירות תנועה.

רק לאחר שהשוטר הזיז את ידי הנאשם באופן המלמד כי אינו מעוניין בכספו, השיב הנאשם את השטר לכיסו.

כשעוכב הנאשם לתחנת המשטרה סרב  לתת דגימת דם.

2. בנסיבות אלו, ביקשה התביעה להרשיע את הנאשם בעבירה של שוחד, לפי סעיף 291 ו- 294 לחוק העונשין תשל"ז- 1977 (להלן: "חוק העונשין"), עבירה של מעשה פזיזות ורשלנות לפי סעיף 338 (1) לחוק העונשין, נהיגה בשכרות לפי סעיף 62 (3) לפקודת התעבורה תשכ"א – 1961 (להלן: "פקודת התעבורה") וסעיף 39 א' לפקודת התעבורה.

נהיגה בלי רישיון נהיגה – לפי סעיף 10 (א) לפקודת התעבורה, וסירוב לתת דגימת דם על פי דרישת שוטר – לפי תקנה 169 ו' (א) לתקנות התעבורה.

3. הנאשם ביקש לחסוך מזמנו של בית משפט והודה בכל עבירות התעבורה המיוחסות לו לפי פקודת התעבורה והתקנות, לרבות עבירה של מעשה פזיזות ורשלנות לפי סעיף 338 (1) לחוק העונשין.

הנאשם כפר במעשה השוחד המיוחס לו.

4. בסוג זה של מחלוקת – נתינת שוחד – כשלרוב מדובר בשניים שמעורבים הנותן והמקבל – מצטמצמת ההכרעה השיפוטית לשאלת מהימנות גרסאות הצדדים.

5. הנאשם מסר גרסה לפיה כאשר נעצר על ידי השוטרים, ואלה ביקשו ממנו את הרישיונות ותעודה מזהה, הושיט את ידיו לכיסים והוציא את כל מה שהיה לו שם, בין היתר נמצאו שם שטרות כסף.

לדבריו, לא הכניס שום שטר כסף לכיסו של אחד מן השוטרים ולא ביקש לתת להם שוחד, אלא רק הציג בפניהם את שהכילו כיסיו.

הנאשם ביקש לראות בכך פעולה אינסטינקטיבית אותה ביצע כאשר נדרש להציג מסמכים, ובעוד הוא יודע כי אין ברשותו כל מסמך מזהה, דחף את ידיו לכיסיו והוציא את כל מה שיש שם.

6. אלא שגרסתם של השוטרים שנמסרה בפני הייתה גרסה מהימנה, והגם אי דיוקים קלים שנפלו בגרסאותיהם יש לקבל את עדותם כמהימנה.

אי הדיוקים הינם שוליים ומלמדים על חוסר תאום גרסאות בין השוטרים.

אלה הם מסוג אי הדיוקים המלמדים על שונות בני האדם – כדוגמת ספור רשומון – סיפור אחד – ו- 4 תיאורי מקרה מזווית ראיה שונה.

אין מדובר בשינויים מהותיים המטילים דופי במהימנותם.

השוטר מזרחי חזר ותאר במפורט כיצד לקח אותו הנאשם הצידה כמרחיק אותו מעיני אחרים, ודחף לכיסו שטר של 200 ₪. פליאתו מעצם המעשה הביאה אותו לספר הדבר לחברו השוטר, אלון שדה, שעמד בסמוך. או אז פנה אלון שדה לנאשם והנאשם חוזר ומבצע פעולה דומה , כשהוא מוציא שטר של 200 ₪ (כדבריו שטר אדום) ומבקש למוסרו לשוטר השני. אלא שאלון שדה הזיז את ידו של הנאשם לאות סירוב.

לא מצאתי כי נפלה טעות כלשהי בהבנת השוטרים את מעשי הנאשם, ואף לא אחד מהם אומר כי הנאשם הציג בפניהם את שהכילו כיסיו, אלא כל אחד בנפרד מתאר את מעשי הנאשם כמי שבפועל הציע שוחד לכל אחד מהם בנפרד, למזרחי כשהוא דוחף לכיסו שטר של 200 ₪ ולאלון שדה כשהוא מבקש לדחוף לכיסו שטר של 200 ₪.

לא מצאתי כי השוטרים לא הבינו נכונה את הנאשם, הם הבינו אותו הבן היטב. הגם שהיה הנאשם במצב של שכרות, לא היה הוא במצב של שכרות מוחלטת, והוא שיתף פעולה עם השוטרים והחוקר בתחנת המשטרה. יתר על כן, לא מצאתי כל מניע מצד השוטרים לטפול על הנאשם את מעשה השוחד. עדותם הייתה מהימנה ואיתנה ויש בדבריהם אך כדי לחזק אחד את השני. חיזוק נוסף לגרסה ניתן למצוא גם בעובדה , כי בפועל נמצא בחזקת הנאשם שטר כסף של 200 ₪ – שטר אותו סרב אלון שדה לקבל מידיו.

כוונת הנאשם לתת שוחד מובנת אף היא מאליה, שכן ביודעו כי אין הוא מחזיק ברישיון נהיגה כלל וכלל, וכי נהג במצב של שכרות, צפוי הוא להיות מואשם בדין. הנאשם שביקש להרחיק מעליו אישום שכזה, ביקש לרכוש את ליבם של השוטרים במעות כסף. כוונת השוחד אף היא הוכחה.

  1. סוף דבר – לאור האמור לעיל, לא נותר לי אלא להרשיע את הנאשם בכל העבירות המיוחסות לו בכתב האישום.