כשם שאסר המחוקק על נהיגה ברכב כאשר הנהג מצוי תחת השפעת אלכוהול מעל כמות של 290 מיקרוגרם בליטר אויר נשוף או 50 מיליגרם בדם, אסר המחוקק על נהיגתו של נהג כאשר מצויים בגופו שרידי סם ותוצרי הפירוק שלהם.

בניגוד לאיסור בנהיגה תחת השפעת אלכוהול אשר תחום בכמויות מדידה, ככל שהדבר נוגע לסם אסורה בהחלט הנהיגה לאחר השימוש בו וזאת כיוון ששתיית אלכוהול אינה מהווה עבירה ואילו צריכת סמים הינה עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים. גם בנהיגה בשיכרות סמים, עונש המינימום הקבוע בחוק הינו שנתיים פסילה.

נהג שנתפס נוהג כשבגופו שרידי סם מסוכן מסוג חשיש/ מריחואנה יוצג ע"י משרד עורכי דין עופר חורש. לאחר ניהול הליך הוכחות, נדון הנהג סך הכל ל-6 חודשי פסילה בפועל!! וזאת לאחר שעו"ד עופר חורש חקר את השוטרים על דוכן העדים ונתגלו בקיעים משמעותיים בעדותם כדוגמת: אופי נטילת דגימת השתן, שרשרת הסם בהעברתו בין שוטרי הסיור והתנועה עד להגעתו למעבדה הטוקסיקולוגית בתל השומר וכן כשלים נוספים.