בבית המשפט לתעבורה בפתח תקווה התעוררה מחלוקת בין שוטרים שהגיעו להעיד לגבי נאשם שהואשם בביצוע עבירה של נהיגה בשיכרות- "סירוב".

השוטרת שעצרה את הנאשם העידה כי סירב לבצע בדיקת "נשיפון" ואילו השוטר שנכח במקום העיד כי הנהג סירב לבצע גם בדיקת ינשוף (מהווה עבירה)- כל תיעודו הסתכם בהערה שכתב בדף ההסבר לנהג. בית המשפט לתעבורה בחר להרשיע את הנאשם בעבירה.

בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי כנגד ההרשעה בביצוע עבירת נהיגה בשכרות, החליט ביהמ"ש המחוזי להעדיף את גרסתה של השוטרת שהקלה עם הנאשם וציין כי היה על בית המשפט לתעבורה ליישב את הסתירה בעדויות שנותרו בין השוטרים או לזכות את הנאשם מחמת הספק.

ביהמ"ש המחוזי זיכה את המערער וביטל את פסק דינו של בית המשפט לתעבורה.