כתב האישום תוקן פעמיים במהלך המשפט לבסוף הגיע הפרקליטות עם ההגנה להסדר טיעון ולכתב אישום מתוקן , לאחר שהסעיף של נהיגה בשיכרות נמחק ובמקומו בא שנהג כשאינו במלוא חושיו נמחק סעיף נהיגה בשיכרות ונמחקה כמות האלכוהול שנמצא לכאורה שאינה מפי 3 מהכמות המותרת בחוק