תאריך : 11.02.1996

מדינת ישראל נגד "ג.ר"

 בא כוחו של הנאשם עורך הדין עופר חורש

בפני כבוד השופט מ.דרורי

כתב אישום והזמנה למשפט

הנאשם מואשם בכך כי רכבו צולם במצלמת הרמזור בצומת הרחובות ארלוזרוב דרך נמיר בתל אביב 11.2.96 בשעה 11:19 כאשר רכבו חוצה את הצומת כאשר דולק אור אדום ברמזור בכיוון נסיעתו ,בכך עבר הנאשם על הוראות תקנ 22 (א) לתקנות התעבורה תשנ"א 1961.

התביעה הגישה את התמונות בצירוף תעודת עובד ציבור של אנשי מעבדת הרמזורים של המשטרה וכן תע"צ של משרד הרישוי המאשר כי הרכב המופיע בתמונה הינו של הנאשם

ב"כ הנאשם עורך הדין לתעבורה עופר חורש טען כי אינו צריך לאשמה משום שתע"צ אנשי מעבדת הרמזורים של המשטרה הינה פגומה , הכותרת נכתבה לא על ידי עורכי התע"צ אלה ע"י אנשי ענף התביעות . ועל כן ביקש לזכות את הנאשם בשלב זה של הדיון ולא לחייבו להשיב לאשמה .

הטיעון הסתמך על מקרה שנדון בפני השופטת פליגלמן בו זיכתה השופטת את הנאשם מן הנימוקים הבאים:

 התביעה הגישה לבית המשפט תע"ץ של עובדי מעבדת המשטרה אשר ממנו עולה כי קוד הצומת הוא 201 , בעוד מן הצלום עולה כי קוד הצומת הוא 103 , כמו כן ברור כי הכותרת לא נכתבה ע"י עורכי התע"ץ.

יש להדגיש כי סעיף 6 בתע"ץ אינו ממולא דרך שגרה ע"י עורכי התע"ץ ומן הראוי לדאוג כי ימולא כראוי ויצוין לאיזה לשכת תנועה נשלח הצילום .

לאור כל האמור לעי"ל ולאחר שכתב האישום מבוסס אך ורק על הצילום , מאחר והתביעה לא הצליחה להוכיח כי הצילום נעשה בצומת נשוא כתב האישום, התביעה לא הוכיחה לכאורה את אשמת הנאשם, ועל כן אין הנאשם חייב להשיב על האישום, ואני מזכה אותו מן האשמה המיוחסת לו בכתב האישום. אשר על כן אין הנאשם חייב להשיב על האשמה , ואני מזכה אותו מן האשמה המיוחסת לו בכתב האישום.

אולם זה לא היה לכאורה סוף פסוק והתביעה ביקשה לאפשר לה להגיש תעץ חדשה המאשרת את תקינות מצלמות הרמזור, ואת הגשת הצילומים המראים כי רכב הנאשם חצה את הצומת באור אדום. זאת משום שסברה (התביעה ) שתעודת עובד הציבור שהגישה לבית המשפט כנראה לא מתייחסת לתמונות נשוא תיק זה.

אולם, עפ"י סעיף 77 לא ניתן להגיש ראיה לבית המשפט ללא מתן אפשרות הגנה לעין בראיה זו, ראיה שהוגשה ללא מתן אפשרות להגנה אשר היוותה בסיס להרשעת הנאשם , מהווה עילה לערעור ולזיכוי הנאשם בעקבות קבלת טענה זו של המערער .

על כל צד להביא את ראיותיו במועד דהיינו על התביעה להגיש את ראיותיה בשלב עדויות עדי התביעה , ולא בשלב שהנאשם טוען כי אינו חייב להשיב לאשמה כבר בשלב הדיון, וזאת משום העיקרון הבסיסי והוא זכותו של הנאשם להליך הוגן וזכותו לדעת מה טיב ראיות התביעה נגדו, על מנת שיוכל לכלכל את צעדיו ואת ניהול משפטו מבלי שיופתע מראיה שלא נמסר לו עליה במועד. יש לקחת בחשבון כי לרשות התביעה מנגנון משומן וגדול.

מאידך גיסא הנאשם הבודד אשר אמצעיו מוגבלים צריך להתמודד עם מנגנון זה לבדו.

לאור זאת על התביעה לדאוג להביא את ראיותיה במועד ובוודאי לא בשלב זה של הדיון, הבאת ראיות חדשות בשלב זה של הדיון תפגע בהגנתו של הנאשם ובזכותו של הנאשם ליהנות ממחדלי התביעה .

אשר על כן אני דוחה את בקשת התביעה להגיש תעודת עובד ציבור חדשה המאשרת את תקינות המצלמה ברמזור נשוא כתב האישום

ניתן והודע במעמד הצדדים כ"ד בסיון תשנ"ח 21.6.98

כבוד השופט מ. דרורי.