במקרה שלפנינו הצליח עורך הדין עופר חורש להוכיח שהתביעה מלכתחילה לא פעלה נכון כדי לזמן את הנאשם לבית המשפט ולכן ומכיוון שהנאשם נשפט שלא בפניו וגזר דינו נחרץ ללא ידיעתו כלל , גזר דין זה אינו תקף

לפסק הדין לחץ כאן