לקוח במשרדו של עו"ד עופר חורש הואשם כי נסע ברחובות רמלה בסמוך לבית ספר יסודי בשעות הבוקר ופגע בילדה שאותה עת חצתה את הכביש במעבר חציה.

לאחר ניהול התיק ושמיעת מרבית העדים בבית המשפט הסכימה לבסוף התביעה ל100 ימים פסילה בלבד כעונש וזאת לכאורה למרות החומרה שבתיק המעבר חציה וכן החבלה שנגרמה לילדה. כתוצאה מהתאונה נגרמה חבלה של ממש לילדה בת ה7 – נגרם קרע בכבד.

עבודת הבוחן המשטרתי הייתה כה רשלנית, לא בחנה את השטח בזמן אמרת על אף העובדה שהבוחן הגיע למקום בזמן אמת מצב כלי הרכב בכביש ומחוץ לבית הספר לא תואר ע"י איש המשטרה אלא ע"י עד נטרלי שהובא ע"י המשטרה אך בסופו של יום עמד לה

 לרועץ כיוון שראה וזכר דברים שהעד המשטרתי לא ראה או לחילופין לא רצה לראות או ללקוח כראוי.

עד התביעה אמר שהילדה רצה אל הכביש אחרי ששעת הלימודים התחילה וכן שמכוניות נוספות חנו במקום אסור ופגעו בשדה הראיה של הנהג, וכן בזמן שהיתה החשופה של הילדה בכביש.

על אותם ליקויים שנתגלו בזמן חקירת העדים ע"י עו"ד עופר חורש הביאו את התביעה למסכים כי ידון אותו נאשם לפסילה בת 100 ימים בלבד.