איך מגישים ערעור להחלטת מרב"ד?

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ומשרד הרישוי פסלו את הנהג לשעבר מלקבל ו/או להחזיק רישיון נהיגה וזאת לאחר שהוזמן לביצוע מבחנים רפואיים ופסיכולוגיים. סיבת הפסילה האמורה הייתה "אי התאמה אישיותית לנהוג ברכב"

לאור החלטת המרב"ד ולאחר שנשלל רישיונו פנה אל משרד עו"ד עופר חורש לייצוג.

לאחר בחינת התיק הוגשה הודעת העירעור  לועדת הערר הרפואית בתל השומר ע"י משרד עו"ד עופר חורש שם נטען  כי לא הייתה כל הצדקה מהותית ועניינית לפסילתו של הלקוח להחזיק רישיון נהיגה ולנהוג.

ואכן, לאחר דיון בוועדת הערר הוחזר רישיון הלקוח, זאת לאחר שהועדה השתכנעה שאין סיבה לפסלו לאור הצגת חוות דעת פסיכיאטרית של מומחה מטעם המשרד לכשירותו של הלקוח לנהוג וכן לאור חוות דעת משפטית וטיעונים שאותם העלה עו"ד עופר חורש בפני הועדה הפסיכיאטרית בתל השומר.

לסיכומו של עניין הועדה כאמור שוכנעה להחזיר ללקוח את רישיון נהיגתו, הלקוח חידש את רישיונו במשרד הרישוי וחזר כנהג מן המניין. חשוב להזכיר כי יש תמיד לנהוג נהיגה בטוחה וזהירה.