המדובר באדם אשר קיבל דו"ח ממשטרת התנועה מסוג קנס בלבד (ברירת משפט). הנהג בחר להגיש בקשה להישפט ולהתייצב בפני בית המשפט אך כאשר הגיע יום הדיון לא התייצב לדיון ונשפט בהעדרו.

בית המשפט לתעבורה לא דבק בקנס המקורי, וגזר עונש חמור פי כמה מן העונש המקורי על העבירה, יש לציין כי העבירה שבוצעה הייתה בגין שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה, כאשר הקנס בגין עבירה זו הינו 1,000 ש"ח. בית המשפט לתעבורה החמיר את העונש עד כדי כך שהשית על הנהג עונש של פסילה בפועל בת חודש ימים!! וזאת מכיוון שנחשף לגיליון ההרשעות של הנהג שמנה 51 הרשעות קודמות.

עו"ד עופר חורש, סנגורו של הנהג,  טען בבית המשפט המחוזי כי הענישה המופרזת לחומרה אינה ראויה! וכי ה"קפיצה" בעונש מקנס בלבד עד כדי פסילה בפועל, כל זאת בגין ניצול זכות נטועה של הנהג להישפט, אינה נכונה ואינה מוצדקת.

בית המשפט המחוזי קיבל את טיעוניו של עו"ד חורש וביטל את עונש הפסילה בפועל.