גרימת תאונת דרכים עקב נהיגה ברשלנות ובשכרות

האם המדינה יכולה לערער על זיכוי בעבירות מהירות ?

 1.    האם החל הנאשם לחצות את מעבר החצייה כשברמזור אור אדום?

2.    האם מותר לחצות מעבר חצייה בנסיעה על אופניים, או שיש לדחוף אותם בהליכה כהולך רגל?
3.    במידה וברגע החצייה היה הרמזור ירוק, האם חובה על הולך הרגל להשלים את החצייה?
4.    האם חציית רכב באור אדום נבחנת ברגע חציית קו העצירה?

בתי המשפט
בית משפט לתעבורה רמלה
ת 007999/04
בפני: כבוד השופט הדר אבינועם

בעניין:  מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד טל פרי
המאשימה
נ ג ד הנאשם : "א"

נימוקי הכרעת דין

בתאריך 17.11.04 בתום פרשת התביעה בתיק זה, הודעתי כי הנני מזכה את הנאשם מן העבירה המיוחסת לו בכתב האישום מבלי לחייבו להשיב על האשמה.

להלן נימוקי :

1.    בתאריך 13.4.03 בשעה 09.35 היה הנאשם הולך רגל על המדרכה, ברחוב ז'בוטינסקי בראשון לציון, סמוך לצומת רחוב זה עם רחוב עולי הגרדום.
הצומת הנ"ל הוא צומת מרומזר שבו רמזור להולכי רגל, המבקשים לחצות את הכביש, ממערב למזרח, במעבר החצייה.
על פי הנטען בכתב האישום שהוגש כנגד הנאשם, הוא לא ציית לרמזור, בכך שהתחיל לחצות את הכביש, שברמזור המוצב בכיוון חצייתו היה אור אדום.
על כן ייחסה התביעה לנאשם עבירה בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה התשכא 1961.
בישיבת ההקראה שהתקיימה ביום 7.9.04 טען הנאשם כי במקום יש שני חלקים למעבר החצייה,(רוצה לומר שרחוב ז'בוטינסקי מחולק על ידי אי תנועה בנוי) כלומר שהתחיל לחצות את מעבר החצייה החצוי באור ירוק.
על כן נשמעו הראיות בתיק.

2. מטעם התביעה העידה עדת תביעה יחידה היא השוטרת רויטל דניאל, שהבחינה בעבירה שנעברה לטענתה , ורשמה לנאשם את הדוח שהוגש לבית המשפט וסומן ת/1. בת/1 נרשמו הנסיבות המיוחדות של המקרה, וכן נרשמה תגובת הנאשם לייחוס העבירה לאמור : "באמצע התחלף לאדום" .
במובן זה היה הנאשם עקבי בגרסותיו, גם בתגובתו בדוח ת/1 , וגם בתגובתו בשלב ההקראה בבית המשפט, כשהשיב לאישום.
הנסיבות בתמציתן הן כי העדה ( שוטרת ממשטרת התנועה ) עמדה בצומת הרחובות ז'בוטינסקי עולי הגרדום בראשון לציון עם הפנים לכיוון מערב, הבחינה בנאשם כשהוא יורד מהמדרכה וחוצה את כל מעבר החצייה כשברמזור להולכי רגל בכיוון חצייתו אור אדום.

לטענת השוטרת הנאשם חצה את רחוב ז'בוטינסקי, מכיוון מערב למזרח, כאשר היא עמדה במרחק של כ-7 מטר ממקום ביצוע העבירה. השוטרת הוסיפה וציינה כי הרמזורים היו תקינים, נראים היטב לעין, ונבדקו טרם פעולת האכיפה.

העדה זיהתה את הנאשם באמצעות תעודת זהות, וכבר בחקירה ראשונית אמרה : "אני ראיתי שהוא חצה באדום, והתחיל לחצות כשהיה אור אדום. אם היה מתחיל לחצות בירוק לא היה נרשם לו דוח".
העדה נשאלה עוד על ידי התובע אם הנאשם חצה את הכביש כשהוא רכוב על אופניים ,

 והשיבה כי איננה זוכרת אם נסע באופניים או דחף אותם, אך אם אכן רכב או דחף אופניים היה הדבר נרשם בדוח.
לשאלת בית המשפט בעמ' 2 לפרוטוקול שורה 12 אמרה עדת התביעה השוטרת רויטל דניאל את הדברים הבאים: "אני אומרת שמותר לנסוע עם אופניים על מעבר חציה, גם מותר לדחוף אופניים כהולך רגל על מעבר חציה".
הסנגור טען שהמעבר עצמו הינו תמרור וסימנו בלוח התמרורים ד-11 , להגדרת התמרור זהו מקום מעבר חציה להולכי רגל, ברור שאסור לרכב להשתמש בו גם אם הרכב איננו רכב מנועי אלא "רכב" מונע פדלים כמו אופניים.
הסנגור אמר: בכל הכבוד שאני רוכש לעדה המלומדת יש לציין לפניה , כי אופניים הינם רכב, ואסור לנסוע בו על מעבר חציה.

.
עוד נטען שהעדה כתבה את הדוח בכתב יד שאיננו קריא, וכי התובע טען שהעדה כתבה שכאשר הולך הרגל ירד וחצה את הכביש היה אור אדום ברמזור כיוון חצייתו.
כשלמעשה העדה רשמה בדוח כדלקמן: "כשהוא יורד מהמדרכה וחוצה את כל מעבר החצייה כשהאור בכיוון חצייתו היה אור אדום".

3.    בחקירה נגדית, ובסיוע בית המשפט, נשאלה עדת התביעה היכן היא ראתה את הולך הרגל לראשונה, ואם ראתה אותו חוצה את המעבר  בהליכה רצופה או שמא הוא יצא מחנות המצויה בקרן הרחובות המדוברים.
העדה השיבה כי אינה יודעת היכן הבחינה בהולך הרגל לראשונה ואינה יודעת אם חצה בהליכה רצופה.
העדה ציינה כי רוחב המדרכה במקום הוא כ 4 – 5 מטרים, והולך הרגל צריך לעשות 5 – 6 צעדים כדי להגיע לשפת המדרכה.
בהמשך אמרה העדה : "אני לא בטוחה אם הוא עצר לפני שירד (כלומר העדה לא ראתה את הנאשם בזמן ירידתו לכביש), אני ראיתי שהוא חוצה כשהיה אור אדום הסתכלתי עליו ועל הרמזור וראיתי שיש אור אדום".
בהמשך נשאלה העדה לגבי האפשרות שהולך הרגל התחיל לחצות באור ירוק, ובמהלך החצייה התחלף הרמזור בכיוון הליכתו לאדום כשכבר אנוס היה להמשיך ולחצות, וראה זה פלא על כך השיבה העדה בעמוד 3 שורה 6 לפרוטוקול כי היא יודעת שבמצב זה אסור לו לחזור על עקבותיו.
בהמשך אישרה העדה כי היא רשמה שהוא יורד מהמדרכה וחוצה את כל מעבר החצייה כשברמזור להולכי רגל בכיוון חצייתו אור אדום.
בהתבסס על דברים אלה סבר התובע שהתביעה הוכיחה את כל האלמנטים הדרושים מאחר והעדה כתבה שברגע שהוא ירד וחצה, היה אור אדום ברמזור כיוון הליכתו.
התובע עו"ד פרי לא נתן דעתו לכך שבאמירה זו שמט הוא למעשה את הבסיס מעל כתב האישום.
אילו היה התובע טורח לעיין בלוח התמרורים ועומד על ההגדרה של התמרור ה-9 שאותו הפר הנאשם, היה לומד כי האיסור הוא להתחיל בחציית הכביש כשיש אור אדום ברמזור,אולם חובה לסיים את החצייה אם האור האדום מופיע כשהחוצה כבר ירד אל מעבר החצייה .
מכאן שהעבירה נעברת בעצם עם תחילת החצייה, ובתנאי שהולך הרגל הוריד את רגלו אל הכביש כאשר ברמזור כבר דלק אור אדום בכיוון חצייתו.
אם הולך הרגל הוריד את רגלו לשבריר שנייה, ועוד דלק ברמזור אור ירוק, יש לראותו כמי שהתחיל בחציה, ואז החובה היא להשלים את פינוי הכביש מיד.
השוטרת שהעידה בפני לא נתנה דעתה למצב המשפטי המתואר לעיל, ואף הפגינה בורות מקצועית כאשר נשאלה על ידי בית המשפט האם מותר לחצות את הכביש בנסיעה על אופניים על פני מעבר החצייה, והשיבה שכן.
המדובר הוא ברכב שאיננו רכב מנועי, ועל כן אסור לנסוע על אופניים כדי לחצות את מעבר החצייה, ויש לדחוף אותם בהליכה כהולך רגל, וזאת הייתי מצפה משוטרת כי תדע.

4.    מה שצריכה התביעה להוכיח כדי להשיג הרשעה בגין עבירה של חציית הולך רגל במעבר חציה כשברמזור דולק אור אדום, הוא כי ברגע שהולך הרגל הוריד את רגלו אל המדרכה כבר היה אור אדום ברמזור כיוון הליכתו, שכן אם דלק אור ירוק בכיוון הליכתו והוא הספיק להוריד רק רגל אחת מן המדרכה אל הכביש, צעד זה לכשעצמו מקנה לו את הזכות להשלים את החצייה.
במובן זה דומה חציית הולך הרגל לחציית רכב כשאור אדום דולק ברמזור, שאז צריכה התביעה להוכיח כי שעה שהרכב חצה את קו העצירה, כבר דלק בכיוון נסיעתו אור אדום ברמזור.

5.    בהתחשב באמור לעיל אינני סבור כי כל האלמנטים הדרושים כדי להשיג הרשעה בעבירה המיוחסת לנאשם הוכחו על ידי התביעה, ועל כן הודעתי כי אני מזכה אותו מן העבירה המיוחסת לו בכתב האישום.