בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב

מדינת ישראל נ'                                                                                    02 יולי 2018

לפני כב' השופט עופר נהרי

מאשימה            מדינת ישראל

נאשם                   נגד —–

פרוטוקול

נוכחים:

מטעם התביעה: עו"ד לאה נחום

מטעם ההגנה: עו"ד חורש

הנאשם נוכח

בוצע הליך הקראה.

תוכנו של כתב האישום הוסבר ככל הדרוש ואושר כי הובן

הצדדים: הגענו להסדר טיעון

הערת בית המשפט: בית המשפט מסביר כי איננו כבול בהסדר הטיעון

ב"כ האישום תוקן כמבוקש.

דברי ב"כ הנ'

נמסרת בזאת הודעה במיוחס לנ"ל בכתב האישום המתוקן

דברי הנ':

מאשר דברי הסניגור. מודה ביחס לי בכתב האישום המתוקן.

הכרעת דין

על יסוד ההודאה נעשית בזאת הרשעת הנ"ל במיוחס בכתב האישום המתוקן

ניתנה והודעה היום י"ט תמוז תשע"ח, 02/07/2018 במעמד הנוכחים.

 

טיעוני התביעה לעונש:

ההסדר נוכח ליקויים ראיתיים.

נוהג משנת 2001. לחובתו 2 הרשאות, אחרונה משנת 2009. נהיגה תחת השפעה.

ללא עבר פלילי.

עותרת ל-6 חודשי פסילה בפעול מיום 3.2.18 יום בו נפסל מנהלית, פסילה על תנאי, קנס ומאסר על תנאי. מבקשת לכבד.

טיעוני ההגנה לעונש:

מבקשת לכבד ההסדר.

ההסדר בשל כשלים מהותיים בכתב האישום היורדים לשורש ההרשעה.

אמנם זוהי עבירה שניה מסוגה לעבירה זו, אך היא מלפני 10 שנים.

הנאשם צלם אירועים.

הנאשם: אני מסתפק בטיעונים שפורטו ע"י ב. כוחי לעניין העונש ואין לי מה להוסיף עליהם.

גזר דין

כתב האישום תוקן על ידי המאשימה היום ולאחר תיקונו נדרש הנאשם לשאת מחיר על עבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים.

למרבה הצער, הנאשם כבר כשל בעבירה זו ממש ומדובר באירוע שני מסוגו כפי שבצדק ציין הסניגור.

האירוע הקודם הוא אכן מלפני זמן ניכר אך בכל זאת ניתן היה לצפות ממי שכבר נכווה בעבר בענישה בעקבות אירוע שכזה וסיכן את הציבור בנהיגתו, שלא יעשה זאת בשנית.

בשים לב לדברים אלה, ועל אף שאינו ער לרקע ההסדר במישור הראיות בתיק שבפני, אני סבור כי מדובר בהסדר מקל.

יחד עם זאת, מאחר וההסדר מצוי עדיין בתחום הסביר, דין הוא כי יכובד.

גוזר על הנ"ל:

קנס בסך- 2,500  ₪ או- 50 ימי מאסר בתמורה.

(מוסבר כי יש לגשת למזכירות בית המשפט ולקחת שובר/ים לתשלום הכנס וכן מוסבר כי אי תשלום במועד יביא עפ"י דין להתווספות תוספות ופיגורים.

כבקשת ההגנה ישולם ב-5 תשלומים חודשיים שהראשון בהם עד לא יאוחר מיום 12.8.18.

פסילת רשיון נהיגה לתקופה של- 6 חודשים בפועל אשר תמנה מיום שהחלה הפסילה המנהלית היינו מיום 3.2.18 וברצף ממועד זה.

מאחר ורשיונו של הנאשם מצוי כבר במזכירות בית המשפט, אין צורך בביצוע הפקדה נוספת. (מוסבר כי יש לבצע הליך של הפקדת רשיון נהיגה במזכירות בית המשפט בהתאם להנחיות המזכירות וכי באם הדבר לא ייעשה אזי תקופת הפסילה לא תימנה ).

פסילת רשיון נהיגה לתקופה של -5 חודשים  וזאת על תנאי למשך 3 שנים.

(מוסבר כי על פי הדין מי שנפסל על תנאי ייפסל בפועל אם תוך התקופה שנקבעה בגזר הדין יעבור אותה עבירה עליה הורשע או אחת ההעברות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה ויורשע בשל העבירה הנוספת תוך התקופה האמורה או לאחריה.

מאסר לתקופה של -6 חודשים וזאת על תנאי למשך -3 שנים שלא תיעבר בתקופת התנאי עבירה מן העבירות הבאות:

נהיגה בשכרות.

נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים

נהיגה בזמן פסילה.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב בתוך 45 יום.

וכל הנוכחים מקבלים לידיהם כעת עותק מפרוטוקול זה.

לאור סיום ההליך העיקרי מתייתר הדיון בבקשה הנלווית והיא נמחקת.

ניתנה והודעה היום י"ט תמוז תשע"ח, 02/07/2018 במעמד הנוכחים.

עופר נהרי, שופט

לפסק דין המקורי לחצו כאן