בית המשפט לתעבורה בחיפה פוסק :

1. האם עברו של הנאשם נקי?

2. האם יש שיקולים לקולא (לטובת הקלה ) בעניינו של הנאשם?

3. מהו העונש ההולם במקרה זה?

בתי המשפט

בית משפט לתעבורה חיפה, פל 1265/04 , בפני: כבוד השופט א. סלאמה, תאריך: 09/12/2004

בעניין: מדינת ישראל המאשימה – נ ג ד – "ח" הנאשם, ב"כ הנאשם – עו"ד עליאן

ב"כ המאשימה – פקד פרסון

הנאשם – בעצמו

גזר הדין

1. הנאשם בתיק זה הורשע עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף, נהיגה בשכרות ונהיגה ללא ביטוח תקף.

2. מדובר בנאשם שמעולם לא הוציא רשיון נהיגה.

3. כמות האלכוהול אשר נמצאה בדמו של הנאשם הייתה 200 מיליגרם אלכוהול לכל 100 מיליליטר של דם, דהיינו פי ארבע מהכמות המותרת.

4. העונש אליו הגיעו הצדדים כולל מרכיבים של מאסר בפועל ומאסר מותנה, בעוד שלגבי פסילה בפועל וקנס כספי, הושאר העניין לשיקול דעתו של בית המשפט והצדדים טענו בכגון דא, טיעונים חופשיים.

5. כאמור, הנאשם לא הוציא מעולם רישיון נהיגה כחוק אך זה לא מנע ממנו לנהוג ברכב ולצבור לחובתו עבירות תעבורה, החל משנת 1994 ועד היום.

בעברו של הנאשם הרשעות בעבירות של נהיגה ללא רשיון נהיגה, נהיגה בזמן פסילת רישיון נהיגה, נהיגה ללא רשיון רכב תקף וביטוח ונהיגה בקלות ראש שגרמה לחבלה של ממש.

6. על הנאשם הוטלו בגין ההרשעות הנ"ל עונשים חמורים של פסילה לתקופות ממושכות וגם מאסר על תנאי אולם הדבר לא הרתיע אותו מלחזור ולנהוג ברכב.

יצוין, כי הרשעתו האחרונה של הנאשם הייתה בגין הפקרה לאחר פגיעה (פגע וברח)

7. בית המשפט סבור כי מקומו של נאשם זה הינו מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת וכי גם לאחר שישוחרר ממאסרו ראוי שיורחק מהכבישים לתקופה ממושכת עוד יותר.

8. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים בתיק זה, אני גוזר על הנאשם את העונשים שלהלן:

אני דן את הנאשם למאסר בפועל לתקופה של 16 חודשים.

מאסר זה ייחשב מיום מעצרו, דהיינו מיום 27.11.2004.

אני מפעיל את מאסר שעל תנאי של 8 חודשים שהוטל על הנאשם בבית המשפט לתעבורה עכו בתיק תד מס' 10942/02 וזאת בחופף למאסר בפועל שהוטל עליו

כאמור לעיל.

אני דן את הנאשם למאסר על תנאי לתקופה של 16 חודשים. הנאשם לא יישא בעונש זה אלא אם בתוך תקופה של 3 שנים יעבור את אחת העבירות שלהלן ויורשע בגינה.

ואלה העבירות : עבירה של נהיגה בעת פסילה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה (נוסח חדש) , או עבירה של נהיגה בעת שכרות לפי סעיף 62 ,(3) לפקודת התעבורה או עבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים בניגוד לתקנה ,או עבירה של סירוב להיבדק או למסור דוגמת דם לבדיקה, לפי תקנה 169 ו (א) לתקנות התעבורה, או עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף.

בנוסף אני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 18 שנה בפועל וזאת במצטבר לכל פסילה אחרת.

אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך 1,500 ש"ח או 3 חודשי מאסר. שקלתי את טיעוני בא כוחו המלומד של הנאשם אך לא ראיתי סיבה טובה לפטור אותו מקנס כספי, כמו כן, לא ראיתי לנכון להסתפק בתקופת פסילה קצרה יותר.

הקנס ישולם תוך 90 יום מיום שיחרורו מהמאסר.

מודעת זכות ערעור תוך 45 יום.