במקרה שלפניינו הצליח עורך הדין לערער על אמינות העדים והביא לזיכוייה המלא של נהגת רכב שפגעה ברוכבת קטנוע וגרמה לה לחבלות קשות וכמובן בנוסף נגרם נזק לשני הרכבים .

הטיעון המרכזי של עו"ד של הרוכבת הוא שנהגת הרכב לא צייתה לתמרור עצור.

זיכויים מסוג זה על אי ציות לתמרור עצור הם נדירים ,ונידרשים להם כל משאבי עו"ד ונסיונו.

קישור לפסק הדין המלא