עופר חורש עונה: החוק קבע בצורה מפורשת 90 ימים לשליחת ההודעה למשטרה כי ברצונך להישפט, כל יום מעבר ל-90 הימים נושא ריבית פיגורים וכן אי יכולת להגיע לפני בית המשפט.

עופר חורש מדגיש: 90 ימים אינם שווים לשלושה חודשים כיוון שלעיתים בחודש מסוים יש 31 ימים או לחילופין 28 ימים. לכן 90 ימים נחשבים 90 ימים מעת קבלת הדו"ח.