עופר חורש עונה: תמרור עצור בניגוד לתמרור תן זכות קדימה טומן בחובו 2 פעולות המחייבות את הנהג:

הראשונה- לעצור!!!!

השנייה- להאט וליתן זכות קדימה לרכבים בתנועה החוצה.

לא מספיק רק לעצור ואז להתפרץ לצומת, נדרש כי אחרי שעצרת להמשיך ולהיכנס אל הצומת באיטויות ובזהירות.