עופר חורש עונה: נהג מחויב בחגירת חגורת בטיחות מרגע ההנעה של הרכב. אף עוד בטרם מניע הנהג את הרכב נדרש הוא לבדוק שכל יושבי הרכב חגורים מלפנים ומאחור.