נהגים חדשים/צעירים רבים מגיעים למשרדי לאחר שהוגש נגדם כתב אישום בגין "נהיגה בשיכרות" בכמות קטנה משמעותית מהמותר בחוק ( משטרת ישראל אוכפת את עבירת הנהיגה בשכרות ומגישה כתבי אישום נגד נהגים אשר נמצא בגופם כמות של 290 מק"ג אלכוהול בליטר אויר נשוף או 50 מ"ג אלכוהול ב-100 מ"ל של דם). אין הם מודעים לתיקון 97 לפקודת התעבורה שנכנס לתוקף מסוף חודש נובמבר 2010. הדין קובע כי מי שמוגדרים כנהגים חדשים, נהגים צעירים- שטרם מלאו להם 24 שנים, נהגים ציבוריים- נהגי אוטובוס, נהגי הסעות, נהגי רכב מסחרי וכיוב' ייחשבו לשיכורים אם יימצא בגופם- 50 מק"ג אלכוהול בליטר אויר נשוף או 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מילימטר דם.

המחוקק אימץ מדיניות של אפס סובלנות בהתייחסו לקבוצות האוכלוסייה הנ"ל – בשל היותם נמנים בסיכון גבוה יותר לעצמם ולסובבים אותם ועל כן בחר להחמיר עמם בכל הקשור לשתיית אלכוהול.


    רוצה להתייעץ עם עורך דין עופר חורש? השאר פרטים!


    יש להדגיש- 50 מק"ג אלכוהול שווה ערך ללגימה קטנה מבקבוק אלכוהול ולכן כל מי שנמנה באחת הקטגוריות הנזכרות לעיל, עליו להימנע משתיית אלכוהול מכל סוג, כאשר הוא יודע שעליו לעלות על ההגה ולנהוג.